create and develop intelligent innovation
Tenergy Innovation
PORTFOLIO

PORTFOLIO

โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่
บัญฑิตพันธุ์ใหม่
บัญฑิตพันธุ์ใหม่
ShockBox Circuit ตรวจเช็คแรงจี (G-Force)

    ระบบตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่รถโฟล์คลิฟท์ โดยตรวจสอบการ ขับเหวี่ยง การชนกระแทก จากนั้นจะส่งข้อมูลเป็นรายงานขึ้นไปเก็บบนเซิร์ฟเวอร์ เพื่อนำมาวิเคราะห์ แจ้งเตือนการชนการกระแทกของรถโฟคลิฟ และเซตค่าพารามิเตอร์ต่างๆผ่านทาง RS232

การตรวจสอบใบขับขี่ GPS สำหรับ GPS

     เป็นเครื่องตรวจสอบความถูกต้องของประเภทใบขับขี่ระหว่างผู้ใช้กับรถประเภทนั้น ๆ ว่าถูกต้องหรือตรงตามใบอนุญาติหรือไม่ ก่อนที่จะทำการขับขี่  ซึ่งระบบจะทำการส่งข้อมูลต่าง ๆภายในใบขับขี่ไปยังตัวจีพีเอสโมดูลเพื่อส่งขึ้นไปเก็บและวิเคราะห์บนเซิร์ฟเวอร์ต่อไป

ระบบประเมินความพึงพอใจลูกค้า
(CUSTOMER SATISFACTION SYSTEM)

     ระบบประเมินความพึงพอใจลูกค้า เป็นเครื่องมือในการชี้วัดความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อช่วยให้ฝ่ายบคุคลหรือฝ่ายบริหารบุคลากรนำผลที่ได้นำไปสูกระบวนการปรับปรุงและพัฒนาบุคคลกรในองกรณ์  เครื่องนี้ติดตั้งที่ธนาคารออมสิน สาขากลางเวียง เชียงราย

ระบบตรวจสอบค่าต่าง ๆของระบบหม้อต้มน้ำด้วย แผงโซล่าเซลล์
(solar boiler monitoring system)

     ตรวจวัดค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆในระบบจะระบบนี้ติดตั้งที่ ศูนย์หัวใจสิริกิตติ์ ขอนแก่นทำการวัดอุณหภูมิของน้ำในจุดต่าง ๆ, อัตราการไหลของน้ำไหลเข้า-ออกระบบ, ปริมาณกำลังงานไฟฟ้าทั้งหมดที่ใช้ในระบบ 

เครื่องวัดและแสดงความเร็วรถยนต์ด้วยระบบดาวเทียม
(Speedometer GPS module)

     เครื่องวัดและแสดงความเร็วรถยนต์โดยใช้ระบบดาวเทียม(GPS Module) เป็นตัววัดและประมวลผล ระบบนี้ติดตั้งและใช้งานอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะรถตู้ ซึ่งต้องการแสดงความเร็วในการวิ่งให้กับผู้โดยสารในห้องโดยสารได้ดู

โมดูลวัดน้ำมันสำหรับรถรุ่นใหม่ที่ให้สัญญาณออกมาในลักษณะพัลส์
(Speedometer GPS module)

     โมดูลวัดน้ำมันสำหรับรถรุ่นใหม่ เช่น รถตู้ Toyota Commuter รุ่นใหม่, รถกระบะ Revo และรถ เก๋ง Toyota รุ่นอื่น ๆที่ให้สัญญาณ fuel ออกมีในลักษณะพัลส์ (Pulse Signal) โดยตัวโมดูลจะประมวลผลสัญญาณดังกล่าง แล้วนำค่าที่ได้ส่งไปยังจีพีเอสโมดูล (เครื่อง GPS ทุกรุ่นที่สามารถวัดระดับแรงดันแบบปกติได้) เพื่อบอกถึงปริมาณน้ำมันในถัง ณ ขณะนั้น จากนั้นจะส่งข้อมูลที่ได้ไปยังเซิร์ฟเวอร์ เพื่อแสดงค่าแล้วเก็บเป็นข้อมูลย้อนหลังสำหรับผู้ใช้งาน

ระบบวัดและความคุมแสงสว่างทางลอดใต้อุโมงค์แยกพัทยากลาง
(Lighting sensor system)

     ระบบตรวจวัดค่าความสว่างของแสงเพื่อนำไปควบคุมระบบแสงสว่างภายในอุโมงค์ทางลอดใต้ทางด่วน ระบบนี้ถูกติดตั้งที่ทางลอดใต้อุโมงค์แยกพัทยากลาง จังหวัดชลบุรี

โครงการวิจัยการปลูกต้นโอบะในระบบปิด ด้วยระบบสมาร์ทฟาร์ม
(OBA SMART FARM SYSTEM PROJECT)

     ระบบถูกออกแบบให้สามารถควบคุมการให้ปุ๋ยและน้ำเป็นเวลาตามที่เกษตรกรต้องการโดยใช้เซ็นต์เซอร์วัดความชื้นในดินและบนอากาศเพื่อคำนวณหาความชื้นสัมพัทธ์  โดยระบบยังสามารถวัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ภายในโรงเรือน ระบบทั้งหมดทุกควบคุมโดยผู้ใช้ผ่านการเชื่อมต่ออินเตอร์เนต ในขณะที่ระบบทำงาน ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลสำหรับวิเคราะห์และวิจัยในอนาคต ระบบนี้ถูกติดตั้งที่ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม

ระบบเก็บข้อมูลต่างๆในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยแผงโซล่าเซลล์
(solar cell data logger SYSTEM)

     จะเก็บข้อมูลต่างๆในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยแผงโซล่าเซลล์ จะเก็บค่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิ ความชื้น ความเร็วลม ทิศทางลม ปริมาณพลังงานของแสงอาทิตย์ ค่ากระแส แรงดัน และกำลังงานที่ระบบใช้ไป ค่าพวกนี้จะถูกส่งข้อมูลขึ้นไปให้กับคราวน์ เซิร์ฟเวอร์ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และศึกษาของระดับการวิจัย เป็นงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับภาคเอกชล ซึ่งระบบนี้ได้ติดตั้งที่อำเภอแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

เครื่องวิเคราะห์การเผาไหม้ภายในกระบอกสูบเครื่องยนต์
(Engine Analysis System)

     โปรแกรมช่วยวิเคราห์และเรียนรู้การทำงานภายในกระบอกสูบของเครื่องยนต์ดีเซล ระบบนี้เป็นเป็นการทำงานร่วมกันกับ บริษัทเท็นเนอร์ยี่ อินโนเวชั่น กับ หจก.เพื่อนพลังงาน ระบบติดตั้งที่ วิทยาลัยพลังงานทดแทน ม.แม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

บอร์ดควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านทางอินเตอร์เน็ต
(Internet Of Thing Controller Board)

     บอร์ดคอนโทรลเลอร์ที่ใช้ในการเริ่มต้นการเรียนรู้และศึกษาระบบ IoT (Internet Of Thing) สามารถใช้ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านมือถือ หรือคอมพิวเตอร์จากที่ไหนก็ได้ที่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต โดยใช้ตัวคอนโทรลเลอร์ที่มีโมดูลไวไฟเป็นตัวประมวลผลและเชื่อมต่อกับโลกอินเตอร์เน็ต

ระบบตรวจเช็คการเทปูนของรถขนปูน
(Concrete mixer truck checking system)

     ระบบตรวจสอบการเทปูนของรถขนปูน ซึ่งช่วยแก้ปัญหากาขโมยปูน หรือลักลอบเทปูน

ระบบตรวจสอบจำนวนรถเข้าออกเพื่อเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูล
(car parting data record to cloud server)

     ระบบตรวจสอบจำนวนรถเข้าออกแล้วส่งข้อมูลขึ้นระบบ Cloud database network

Cresta Social Messenger